Chính Sách Bảo Mật

Tại Yeucho, có thể truy cập từ https://yeucho.vn/, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính Sách Bảo Mật này có chứa các loại thông tin được Yeucho thu thập và ghi lại và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có hiệu lực đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi, liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và / hoặc thu thập trong Yeucho. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

 Sự đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp và lý do tại sao bạn được yêu cầu cung cấp thông tin đó sẽ được làm rõ cho bạn tại thời điểm chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin bổ sung về bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, nội dung của tin nhắn và / hoặc tệp đính kèm bạn có thể gửi cho chúng tôi và bất kỳ thông tin nào khác bạn có thể chọn cung cấp.

Khi bạn đăng ký Tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên lạc của bạn, bao gồm các mục như tên, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

• Cung cấp, vận hành và bảo trì webste của chúng tôi

• Cải thiện, cá nhân hóa và mở rộng webste của chúng tôi

• Hiểu và phân tích cách bạn sử dụng webste của chúng tôi

• Phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới

• Giao tiếp với bạn, trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, để cung cấp cho bạn các cập nhật và thông tin khác liên quan đến webste và cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo

• Gửi email cho bạn

• Tìm và ngăn chặn mọi gian lận

Đăng nhập

Yeucho tuân theo một quy trình chuẩn sử dụng tệp nhật ký. Những tập tin này đăng nhập khách truy cập khi họ truy cập vào trang web. Tất cả các công ty hosting  làm điều này và một phần phân tích của dịch vụ lưu trữ. Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và thời gian, trang giới thiệu / thoát và có thể số lần nhấp. Chúng không liên kết với bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Cookie và Tập tin chỉ báo  (Web beacons)

Giống như bất kỳ trang web nào khác, Yeucho sử dụng ‘cookie’. Những cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm tùy chọn của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách đã truy cập hoặc ghé thăm. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và / hoặc thông tin khác.

Google DoubleClick DART Cookie

Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookie, được gọi là cookie DART, để phân phối quảng cáo cho khách truy cập vào trang web của chúng tôi dựa trên truy cập của họ đến www.website.com và các trang web khác trên internet. Tuy nhiên, khách truy cập có thể chọn từ chối cookie DART bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của quảng cáo và mạng nội dung của Google tại URL sau – https://polaho.google.com./technology/ads

Đối tác quảng cáo của chúng tôi

Một số nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và tập tin chỉ báo (web beacons). Các đối tác quảng cáo của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo của chúng tôi có Chính sách bảo mật riêng cho chính sách của họ về dữ liệu người dùng. Để truy cập dễ dàng hơn, chúng tôi đã liên kết với Chính sách quyền riêng tư của họ bên dưới.

  • Google
  • https://policies.google.com/technologies/ads

Chính sách bảo mật của đối tác quảng cáo

Bạn có thể tham khảo danh sách này để tìm Chính sách bảo mật cho từng đối tác quảng cáo của Yeucho.

Máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ như cookie, JavaScript hoặc tập tin chỉ báo Web Beacons được sử dụng trong các quảng cáo và các đường dẫn tương ứng xuất hiện trên Yeucho, được gửi trực tiếp đến trình duyệt của người dùng. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Những công nghệ này được sử dụng để kiểm tra hiệu quả của việc tiếp thị của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy trên các trang web mà bạn truy cập.

Lưu ý rằng Yeucho không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Chính Sách Bảo Mật của bên thứ ba

Chính Sách Bảo Mật của Yeucho không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính Sách Bảo Mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết. Nó có thể bao gồm các thực tiễn và hướng dẫn của họ về cách từ chối các tùy chọn nhất định. Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các đường dẫn Chính Sách Bảo Mật này.

Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua các tùy chọn trình duyệt của bạn. Nếu  bạn muốn biết thông tin chi tiết về quản lý cookie trên các trình duyệt web cụ thể, có thể tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt. Cookies là gì?


Quyền riêng tư CCPA (Không bán thông tin cá nhân của tôi)

Theo CCPA, trong số các quyền khác, người dùng California có quyền:

Yêu cầu doanh nghiệp thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng tiết lộ các danh mục và mẩu dữ liệu cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập về người dùng.

Yêu cầu doanh nghiệp xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập.

Yêu cầu doanh nghiệp bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, không bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng. Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR

Chúng tôi muốn đảm bảo bạn biết đầy đủ tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng đều được hưởng những quyền như sau:

Quyền truy cập – Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Bạn có quyền yêu cầu các bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

Quyền sửa đổi – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi đính chính các dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến bạn và hoàn thành các dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ. 

Quyền xóa bỏ – Trong một số điều kiện nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình.

Quyền hạn chế xử lý – Trong một số điều kiện nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền chuyển đổi dữ liệu – Trong một số điều kiện nhất định, Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu của mình sang một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn. 

Quyền phản đối – Trong một số điều kiện nhất định, Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình. 

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là bổ sung sự bảo vệ cho trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của trẻ.

Yeucho không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng con bạn cung cấp loại thông tin này cho trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xóa bỏ kịp thời thông tin đó từ hồ sơ của chúng tôi.

Close